หน้าหลักระบบรับเรื่องร้องเรียนออนไลน์  
 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ลำดับ แบบฟอร์ม
1 แบบฟอร์ม Complaint 01 และ Complaint 02 [2074]
2 คู่มือการใช้งาน ระบบรับข้อร้องเรียนและข้อชมเชยกรมอนามัย (ฉบับผู้ร้องเรียนและผู้ชมเชย) [1025]
3 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 [244]
4 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2544 [27407]
5 คำสั่งคกก.จัดการข้อร้องเรียนกรมอนามัย [282]
[1]
 
 
 
 
powered by lekky-one